Signálové zpracování - Hubenak

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Signálové zpracování

Produkty
L-Band signálový digitizér HB16/002
Slouží ke zpracování libovolných signálů šířky BW=0 až 20 MHz v pásmu 950 až 2050 MHz.Obsahuje vstupní kvadraturní tuner s obvodem PLL syntézy, přepínatelnou dvojici basebandových filtrů a obvody pro generování AGC signálu integrací PWM signálu nebo prostřednictvím DAC převodníku.Digitalizace I a Q složek je provedena dvojicí převodníků se vzorkovacím kmitočtem 50 MSpS.Blokové schéma desky a ukázka použití v zapojení digitálního spektrálního analyzátoru jsou na následujících obr.
FPGA signálový procesor HB15/001
Jedná se o univerzální digitální desku s obvodem FPGA řady Xilinx Spartan6, která ve spojení s kvadraturním digitizérem zpacovává signály libovolného typu. Způsob signálového zpracování je určen konfigurací (FW) desky. Na obrázku je příklad blokového schématu jedné z možných konfigurací -  jedná se o digitální demodulátor BPSK, QPSK, 8PSK a 16QAM signálu.
FPGA Forward Error Correction procesor HB14/002
Hardware desky FEC procesoru je univerzálně navržen pro realizaci FEC dekodérů (Viterbi, Turbo, LDPC Trellis). Obsahuje FPGA řady Xilinx Spartan6 a několik asynchronních pamětí 4Mbit pro ukládání matic řešených soustav, vektorů dat, paritních matic apod. Blokové schéma desky a příklad konfigurace pro realizaci Viterbi dekodérů jsou na následujících obr.
L-Band signálový generátor HB16/010
Slouží jako generátor libovolných signálů šířky BW=0 až 10 MHz v pásmu 950 až 1575 MHz s výstupními úrovněmi 0dBm až +25 dBm.Obsahuje kvadraturní DAC převodník a kvadraturní modulátor s integrovaným VCO řízeným obvodem PLL syntézy.  


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky